Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 05/07/2017
Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định nêu rõ: Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND  ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh là căn cứ để rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch, kết quả thực hiện hằng năm, 5 năm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017 - 2020.
 
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung tại Bộ tiêu chí; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý.
Tập tin đính kèm:
theo https://www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.746
Truy cập hiện tại 4