Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Một số điểm mới trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Ngày cập nhật 04/12/2018

Đây là nội dung được Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Theo quy định của Nghị định mới, cơ quan sử dụng công chức khi tuyển dụng không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, ngoài công lập.
 
- Ngoài ra, việc thi tuyển công chức sẽ được thực hiện theo 02 vòng thi:
 
+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.
 
+ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện bằng hình thức phỏng vấn hoặc thi viết.
 
- Điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức sẽ thay đổi, cụ thể:
 
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển như quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP.
 
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển...
 
- Trường hợp cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã thì khi điều động, luân chuyển trở lại không phải thực hiện quy trình xét chuyển về có đủ thời gian công tác từ 60 tháng trở lên…
 
- Bổ sung quy định các cơ quan không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập khi tuyển dụng công chức, viên chức.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.
theo https://aluoi.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.864
Truy cập hiện tại 12