Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân, tình trạng đăng ký khai sinh của trẻ em. Thông tin về nhà ở của hộ bao gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng. Việc thu thập thông tin sẽ diễn ra dưới hai hình thức: Phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.
 
Thời gian điều tra kéo dài trong 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào 25/4/2019. Đối tượng điều tra là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn huyện A Lưới tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất, tức ngày 16/02/2018 theo Dương lịch đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở của hộ dân cư. 
 
Các hoạt động tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện triển khai dưới nhiều hình thức: Tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình huyện; tuyên truyền trên báo in, báo điện tử địa phương; Trang thông tin điện tử các cấp; Treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo; Tuyên truyền qua họp dân tại thôn, tổ dân phố …
theo https://aluoi.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.746
Truy cập hiện tại 5