Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức thông báo, tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản theo kênh tuyển chọn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày 03/01/2024 UBND xã Hồng Thượng đã ban hành kế hoạch số 03/KH-UBND về  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  năm 2024 trên địa bàn xã Hồng Thượng
Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 968/CĐ-TTg về  việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp (có file đính kèm).  
Ngày 20/10/2023,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ (có file đính kèm).  
Ngày 10 tháng 6 năm 2023, chính phủ đan ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP  về quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có file đính...
Ngày 05 tháng 10 năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành công văn số 1445/UBND-NV về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ (có file đính kèm).  
Ngày 11 tháng 9 năm 2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2105/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương...
Ngày 09/10/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công và Bảo trợ xã hội thực hiện theo...
Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND huyện về việc tổ chức “Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững tại huyện A Lưới” năm 2023. Ngày 09 tháng 9 năm 2023 (Thứ bảy), Ủy ban nhân huyện phối hợp với Trung tâm...
Trong những năm qua, việc chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Song song với việc phát triển đó vẫn còn một số tồn tại trong việc quản lý, chăn nuôi gia súc như: Trâu,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 36.632
Truy cập hiện tại 25