Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên...
Đây là nội dung được Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số...
Sáng ngày 20/9/2018, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Cân Tôm, xã Hồng Thượng, UBND xã Hồng Thượng đã tổ chức Lễ ra quân trồng hàng rào xanh và hưởng ứng ngày Nông thôn mới quý III năm 2018....
Thư Chủ Tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Nam họp tại Pleiku, ngày 19/4/1946 có đoạn viết “...Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai, hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu...
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Thông báo số 234/TB-UBND về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định thời giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa...
Sáng ngày 05/6, UBND huyện A Lưới tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6.
Chiều ngày 16 /11/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với UBND xã Hồng Thượng tổ chức Lễ khai giảng Lớp truyền dạy nghề điêu khắc gỗ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số xã Hồng Thượng năm 2017.
Căn cứ Thông báo số 1034/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện; theo nhu cầu công việc, vị trí công tác,...
Sáng ngày 10/7/2017, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Đên, xã Hồng Thượng, Ban Chỉ đạo Đề án “Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2014-2020” xã Hồng Thượng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 24.790
Truy cập hiện tại 10