Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Tối 6/4/2021 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn A Xáp
"Tổng điều tra kinh tế năm 2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông...
Ngày 01/02/2021 Uỷ ban bầu cử xã Hồng Thượng đã ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 01/02/2021 thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban bầu cử xã (có file kèm theo).  ...
Ngày 01/02/2021 Uỷ ban bầu cử xã Hồng Thượng đã ban hành kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 01/02/2021 kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (có...
Tháng đầu tiên của năm 2021 là thời điểm có hiệu lực của nhiều quy định liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Trong đó đáng chú ý là Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và các trường hợp tinh giản biên chế;...
Ngày 25/9/2020, Uỷ ban nhân dân huyên A  Lưới đã ban hành Quyết định số 1833/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện A Lưới./.
Thực hiện Công văn số 43/UBND-TNMT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới về việc đặt thùng thu gom pin thải. UBND xã Hồng Thượng đã ban hành Công văn số 43/UBND-TNMT ngày 01...
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 8388/UBND-TTr về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo...
Sáng ngày 09 tháng 9 năm 2020 Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại huyện A Lưới cho cán...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.864
Truy cập hiện tại 2