Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Bộ Thông tin và truyền thông ban hành thông tư số 2/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông...
UBND xã phối hợp với trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế  Tổ chức tuyên truyền chính sách học nghề cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2022
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 782/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh(có...
Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp...
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở...
UBND xã Hồng Thượng ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã.    
BCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hồng Thượng triển khai thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCH PCTT&TKCN ngày 06/8/2021 về thực hiện phương án PCTT&TKCN năm 2021    
Tối 6/4/2021 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn A Xáp
"Tổng điều tra kinh tế năm 2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông...
Ngày 01/02/2021 Uỷ ban bầu cử xã Hồng Thượng đã ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 01/02/2021 thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban bầu cử xã (có file kèm theo).  ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.358
Truy cập hiện tại 7