Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tổ chức tuần cao điểm kiểm tra việc thực hiện quét mã QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh và ứng dụng PC-COVID
Ngày cập nhật 07/12/2021
Theo công văn 11731/UBND-CN ngày 06/12 của UBND tỉnh vừa được ban hành thì Chủ tịch UBND tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai giải pháp giám sát mã QR quốc gia một cách quyết liệt, trong đó Tổ chức Tuần cao điểm kiểm tra việc thực hiện quét mã QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh và ứng dụng PC-COVID.
 
 

 

 

 

Hiện nay, một số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn sử dụng mã QR được đặt/dán tại các vị trí ra/vào của trụ sở, cơ quan, đơn vị. Qua thực tiễn cho thấy, giải pháp này tồn tại nhiều bất cập, không đáp ứng được tình hình thực tiễn. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiến hành rà soát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn gỡ bỏ mã QR cũ để thống nhất triển khai giải pháp quét QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh hoặc ứng dụng PC-COVID. Rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai giải pháp giám sát mã QR tại cơ quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung: Vị trí triển khai quét mã QR, nhân sự thực hiện việc giám sát, hệ thống tự giám sát người ra vào cơ quan; tỷ lệ người vào ra cơ quan được giám sát quét QR. Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai và giám sát việc quét QR người ra vào đơn vị.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phổ biến, triển khai thống nhất giải pháp quét mã QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh và ứng dụng PC-COVID trên địa bàn. Tổ chức các đoàn kiểm tra, nhắc nhở yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở chưa triển khai  đúng giải pháp giám sát QR; có hình thức xử phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định.

Tập tin đính kèm:
theo thuathienhue.gov.vn (HNQ)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.358
Truy cập hiện tại 10