Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022
Ngày cập nhật 19/12/2022

Chủ tịch UBND xã Hồng Thượng ban hành Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022

Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 về công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã. 

- Số hộ nghèo 227 hộ chiếm tỷ lệ 27.85%

- Số hộ cận nghèo 197 hộ chiếm tỷ lệ 24,17%

- Số hộ thoát nghèo 64 hộ

- Số hộ thoát cận nghèo 108 hộ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.357
Truy cập hiện tại 134