Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện năm 2021
Ngày cập nhật 19/08/2021

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định  Số: 1678 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021  về  Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Trung tâm  Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện năm 2021(có file kèm theo).

 

 

 

Tập tin đính kèm:
ltluong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.358
Truy cập hiện tại 5