Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Quyết định số 90/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 07/07/2023

Ngày 25/5/2023 UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Quyết định số 90/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 

Theo Quyết định Phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Quyết định số 90/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ của xã Hồng Thượng như sau:
- Tổng số danh sách phê duyệt: 50 hộ, trong đó:
+ Hỗ trợ xây dựng mới là: 25 hộ.
+ Hỗ trợ sửa chữa là: 25 hộ.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 36.632
Truy cập hiện tại 32