Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo niêm yết công khai danh sách đề nghị Hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 13/07/2023

 Ngày 13/7/2023 UBND xã Hồng Thượng đã ra  thông báo số 42/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách đề nghị Hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2021-2025       

 

 

Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc về việc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Công văn số 490/BDT-CSDT ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn quy trình rà soát đối tượng, quy định đối tượng ưu tiên thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ kết quả họp xét ngày 12/7/2023. Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng thông báo công khai kết quả họp xét và tổ chức niêm yết như sau: Tổng số hộ được xét đề nghị Hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2021-2025: 58 hộ.(có danh sách kèm theo)

Thời gian niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng các khu dân cư của thôn là 03 ngày liên tục từ ngày 13 tháng 07 đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2023 (không tính thứ 7, chủ nhật) để toàn thể nhân dân trên địa bàn xã được biết.

 

Tập tin đính kèm:
LP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.357
Truy cập hiện tại 128