Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20 tháng  01 năm 2022 của UBND xã Hồng Thượng đã thực hiện tốt công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã.    
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, việc đánh giá về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ tưởng Chính phủ và Quyết định này sẽ thay...
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND xã Hồng Thượng ban hành Kế hoạch Tuyên truyền “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn xã Hồng Thượng giai đoạn 2021-2025”...
Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 11/2020, trong đó một số chính sách nổi bật như: quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Học sinh cấp 2, cấp 3 được dùng điện thoại trong giờ; chính...
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.358
Truy cập hiện tại 7