Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 22 tháng  11  năm 2023, sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1074/QĐ-SNV về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường,...
Ngày 22 tháng 11 năm 2023 sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo số 2053/TB-SNV về kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn...
Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên...
Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết đinh số 2606 /QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND...
Ngày 24 tháng 10 năm 2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2520 /QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản...
Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 01/01/2023 đến 29/8/2023: 1250  trong đó: Trực tuyến: 86 Đã số hóa: 1158 Chưa số hóa: 6 (có hình ảnh kèm theo  
Ngày  13   tháng 9 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 1082 /VPUB-KSTT về việc Công bố Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (có file đính kèm).  ...
Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng đã ban hành báo cáo số 150/BC-UBND về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực...
Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Báo cáo số 334 /BC-UBND về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn...
Ngày 07  tháng  9 năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 1580 /SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác Cải cách hành chính  cấp xã năm 2023 (có...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 32.869
Truy cập hiện tại 16