Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 26/6/2024 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Số: 1739 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế về Ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản...
Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 942/UBND-HCC về việc công bố Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2024 (có file đính...
Ngày 20 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1642 /QĐ-UBND  về Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền...
Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng đã ban hành báo cáo số 126/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực...
Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 840/UBND-NV  về việc tổ chức triển khai hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác CCHC năm 2024 A Lưới (có file đính kèm)....
Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 109/BC-UBND  về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối...
Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND  về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (có...
Ngày 15 tháng 03 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Báo cáo số 55/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục...
Ngày 11/3/2024 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...
Ngày 01 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 252/UBND-HCC về việc thông báo thay đổi nghiệp vụ vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. (có file đính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 36.632
Truy cập hiện tại 528