Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 09 tháng 5 năm 2022, UBND huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 521/UBND-HCCV về việc triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửacác cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (có file đính...
Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 109/BC-UBND về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực...
Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Báo cáo số 93/BC-UBND về Công tác cải cách hành chính Quý II và phương hướng,nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.  
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, UBND xã đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hồng Thượng (có file đính...
Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2319/VPCP-KSTT về Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu (có file đính kèm).    
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 Công bố 33 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 31 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.358
Truy cập hiện tại 9