Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê - Báo cáo
Ngày 04 tháng 7 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 118/BC-UBND về sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn xã (có file đính kèm).  
Ngày 20 tháng 6 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 110/BC-UBND về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử...
Ngày 07 tháng 6 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 89/BC-UBND về Công tác tập hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa và kết quả rà soát các văn bản để hệ thống hóa kỳ...
Ngày 08 tháng 5 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 63/BC-UBND về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023 (có...
Ngày 27 tháng 3 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 03 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã (có file đính kèm). ...
Ngày 06 tháng 3 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng đã ban hành Báo cáo số 33/BC-UBND về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Qúy I năm 2023 (có file...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.357
Truy cập hiện tại 127