Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban hành bộ tiêu chí thôn NTM của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới giai đoạn 2019 - 2020
Ngày cập nhật 12/02/2019
Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND quy định  Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới (NTM) của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 (chi tiết xem tệp đính kèm).
 
Theo đó, Bộ tiêu chí thôn NTM của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới được áp dụng đối với 43 thôn của 08 xã đặc biệt khó khăn, đạt dưới 10 tiêu chí NTM khu vực biên giới trên địa bàn huyện A Lưới theo Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.
 
Bộ tiêu chí này là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu thực hiện, đồng thời là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020.
Tập tin đính kèm:
theo https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.056
Truy cập hiện tại 5