Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 05/12/2019
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3113 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp xã). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 4 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
 
Theo đó, TTHC "giải quyết tố cáo" thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã có thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày, đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.
Theo đó, TTHC "giải quyết tố cáo" có thời hạn giải quyếtTheo đó, TTHC "giải quyết tố cáo" có thời hạn giải quyết Theo đó, TTHC "giải quyết tố cáo" có thời hạn giải quyết
 
theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 27.093
Truy cập hiện tại 3