Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 06 tháng 6 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND xã theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và trong công...
Ngày 06 tháng 6 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã (có file đính kèm).  
Ngày 21 tháng 4 năm 2023 UBND xã Hồng Thượng ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết...
Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố;...
Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc CCHC, năm 2019, các chỉ số đo lường của tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều cải thiện vị trí như: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp vị thứ 13 (tăng 3 bậc so với năm 2018); Chỉ số ứng dụng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.357
Truy cập hiện tại 124